Перекласти сторінку

Студентська рада

Студентська рада Навчально - наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського

Студентська рада є органом студентського самоврядування Навчально - наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, діяльність якого спрямована на спільну громадську діяльність студентів по реалізації функцій управління Інститутом, яка визначається Статутом і здійснюється студентами у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед студентськими колективами.

Студентське самоврядування в інституті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника. 


Склад Студентської ради Навчально - наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського: Бойчук Рената Русланівна – голова студентської ради Інституту історії:


- член Вченої ради університету;

- член Студентського парламенту університету;

- відповідає за роботу органів студентського самоврядування.

Городнюк Катерина Миколаївна - заступниця голови студентської ради Інституту історії ,відповідальна за сектор зовнішніх зв'язків: 


- представлення інтересів Інституту історії у студентському парламенті університету

- організація співробітництва з студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, а також міжнародними організаціями, вищими навчальними закладами зарубіжних країн.

Якимець Єлизавета Романівна - голова профбюро Інституту історії:


- представляє і захищає соціальні права та інтереси членів профспілки у відносинах з адміністрацією інституту та у профкомі студентів університету;
- у питаннях колективних інтересів здійснює представництво та захист студентів інституту;
- надає необхідну допомогу членам профспілки при розгляді індивідуальних конфліктних ситуацій з адміністрацією, викладачами інституту, а в разі виникнення колективного конфлікту в інституті, сприяє його вирішенню відповідно до вимог законодавства України;

Кахерський Юрій Віталійович - голова студентської ради гуртожитку:


- організація роботи студенської ради гуртожитку;

- забезпечення створення належних умов для проживання студентів у гуртожитку;

- організація культурно-виховної роботи та дозвілля студентів у гуртожитку .

Гультяєва Маргарита Віталіївна - відповідальна за роботу культурно - виховного сектору: 


- організація культурно - масових заходів 
- залучення студентів до участь у культурному житті Інституту

.

Носкович Анна Олекандрівна - секретар та відповідальна за сектор соціально-правового захисту та навчальної роботи.

Солохненко Володимир Олександрович відповідальний за сектор фізичного виховання та організації здорового способу життя:


- підтримка розвитку спорту та фізичної культури серед студентів;

- залучення студентів до спортивних секцій та різноманітних спортивних, туристичних змагань;

- організація та проведення спортивних змагань, спартакіад серед студентів інституту.

Косаченко Владислав Сергійович - відповідальний за сектор інформації:


- висвітлення діяльності студради Інституту в студентському ЗМІ;

- організація роботи студентського сайту Інституту історії;

- забезпечення інформування студентів про всі заходи.

Сисенко Андрій Геннадійович - відповідальний за сектор наукової роботи:


- залучення студентів до участі у конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях;

Джола Дарина Андріївна - член сектору культурно-виховної роботи.

Овчаренко Тетяна Василівна - член сектору культурно-виховної роботи.