Перекласти сторінку

Студентська рада


Студентська рада Навчально - наукового Інституту історії та соціогуманітарних
дисциплін імені О.М. Лазаревського
       Студентська рада є органом студентського самоврядування Навчально - наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, діяльність якого спрямована на спільну громадську діяльність студентів по реалізації функцій управління Інститутом, яка визначається Статутом і здійснюється студентами у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед студентськими колективами.

         Студентське самоврядування в інституті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Склад Студентської ради Навчально - наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського: Ященко Олексій Романович – голова студентської ради Інституту історії:


- член Вченої ради Інституту;

- член Студентського парламенту університету;

- відповідає за роботу органів студентського самоврядування;

відповідальний за сектор фізичного виховання та організації здорового способу життя студентів Інституту.

Правило Марина Миколаївна - заступниця голови студентської ради Інституту історії, відповідальна за сектор соціально-правового захисту та навчальної роботи:


- представлення інтересів Інституту історії у студентському парламенті університету.


Джола Дарина  Андріївна- голова профбюро Інституту історії:


- представляє і захищає соціальні права та інтереси членів профспілки у відносинах з адміністрацією Інституту та у профкомі студентів університету;
- у питаннях колективних інтересів здійснює представництво та захист студентів Інституту;
- надає необхідну допомогу членам профспілки при розгляді індивідуальних конфліктних ситуацій з адміністрацією, викладачами Інституту, а в разі виникнення колективного конфлікту в Інституті, сприяє його вирішенню відповідно до вимог законодавства України.

Городнюк Катерина  Миколаївна - голова студентської ради гуртожитку:


- організація роботи студенської ради гуртожитку;

- забезпечення створення належних умов для проживання студентів у гуртожитку;

- організація культурно-виховної роботи та дозвілля студентів у гуртожитку .

Жила Віталіна Сергіївна - відповідальна за роботу культурно - виховного сектору: 


- організація культурно - масових заходів ;
- залучення студентів до участь у культурному житті Інституту.

.

Савоста Наталія Сергіївначлен сектору культурно-виховної роботи:


- організація культурно - масових заходів;
- залучення студентів до участь у культурному житті Інституту.

Басараб Ольга  Вікторівна - відповідальна за сектор інформації:


- допомога у висвітленні діяльності студради Інституту в студентському ЗМІ;

- забезпечення інформування студентів про всі заходи в Інституті.

Котова Анна Григорівна - відповідальна за сектор наукової роботи:


- залучення студентів до участі у конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях;

Андрійко Олена Ігорівна - відповідальна за сектор навчального процесу студентів Інституту.