Перекласти сторінку

Новини

ПОЛОЖЕННЯ

І. Загальні положення
Метою конкурсу є виявлення кращих студентів Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського в таких номінаціях:
1. „Відмінник навчання”.
2. „Кращий студент-науковець”
3. „Педагог за покликанням”.
4. „Творча особистість”.
5. „Золотий голос Інституту”
6. „Кращій хореографічний колектив”
7. „Кращій самодіяльний виконавець”.
8. „Кращий актор Інституту”.
9. „Кращий спортсмен Інституту”.
10. „Кращий громадський діяч”.

ІІ. Вимоги до конкурсантів – номінантів:
1. Не мати заборгованості в навчанні.
2. Брати активну участь в житті Інституту та академічної групи.

ІІІ. Завдання конкурсу:
– підвищення рівня навчання та занять науковою діяльністю, активізація громадської роботи студентів Інституту;
– розвиток творчих здібностей та пошук молодих талантів серед студентів Інституту;
– стимулювання студентської молоді до активної участі в творчих, наукових, педагогічних заходах Інституту та університету;
– спонукання студентської молоді до прагнення удосконалення особистості майбутнього педагога.

IV. Порядок проведення конкурсу
Конкурс "Кліо відкриває таланти" проводиться протягом навчального року і остаточно підсумовується під час проведення Тижня Інституту історії (у листопаді).
Для проведення конкурсу створюється організаційний комітет Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, який складається з представників дирекції, викладачів Інституту, студентів – переможців загально університетського конкурсу „Студент року”, представників профкому та студентської ради Інституту.


Порядок подання документів на конкурс:
– в конкурсі може взяти участь кожний студент факультету, який має певний досвід і досягнення в номінації, на яку претендує;
– для участі у конкурсі домінант може подати власну заявку, або за нього можуть клопотатися куратора або академічна група;
– до заявки додається анкета на студента, характеристика-подання, документи і матеріали, які підтверджують досягнення студента в обраній галузі;
– студенти, які претендують на номінації „Відмінник навчання” і „Кращій студент-науковець” додають довідку із дирекції про оцінки та копії наукових виступів і статей, відомості про участь у конференціях, олімпіадах, фахових конкурсах;
– студенти, які претендують на номінацію „Педагог за покликанням”, до вказаних вище документів додають відомості про участь у вибірковому конкурсі педагогічної майстерності;
– студенти, які претендують на номінації „Творча особистість”, „Золотий
голос інституту”, „Кращій хореографічний колектив”, „Кращій
самодіяльний виконавець”, „Кращий актор Інституту” до вказаних
вище документів додають заявку на участь у відкритому вибірковому
творчому конкурсі;
– „Кращий спортсмен Інституту” до вказаних вище документів додають відомості про досягнення у спорті.
За результатами конкурсу організаційний комітет готує відповідні матеріали.

VІ. Керівництво конкурсом
Організація та координаційні функції конкурсу покладаються на організаційний комітет, який складається з представників дирекції, викладачів Інституту, студентів – переможців загально університетського конкурсу „Студент року”, представників профкому та студентської ради інституту і затверджується вченою радою Інституту.
Організаційний комітет Інституту підводить підсумки конкурсу і визначає кращих студентів по кожній номінації.

VІІ. Підведення підсумків
Переможці нагороджуються Почесними грамотами, заохочувальними відзнаками, подарунками, а також отримують право бути вписаними в літопис Інституту історії.


Немає коментарів

Додати коментар