Перекласти сторінку

Кафедри інституту

      Навчально - виховний процес в Навчально - науковому Інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського забезпечують 5 кафедр, на яких працюють майже 50 викладачів, понад 95 % яких мають наукові ступені та вчені звання. Середній вік викладачів Інституту 45 років, значна їх частина – випускники Інституту.