Перекласти сторінку

Кафедра педагогіки та методики викладання історії та суспільних дисциплін

Боровик Анатолій Миколайович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народився 20 липня 1949 р. у селі Кіптях Козелецького району Чернігівської області. У 1964 – 1968 рр. навчався в Путивльському педагогічному училищі Сумської області. Після його закінчення працював учителем початкових класів Нічогівської восьмирічної школи Козелецького району. З 1970 по 1975 р. навчався у Київському державному педагогічному інституті імені О.М.Горького, а після його закінчення працював учителем історії та суспільствознавства Козелецької середньої школи № 2.

У жовтні 1982 р. був обраний на посаду асистента кафедри історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка. У квітні 1987 р. у Спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Партійно-радянська преса як джерело дослідження проблем партійного будівництва (1917–1920 р р.)». З листопада 1987 р. по вересень 1989 р. працював на посаді старшого викладача тієї ж кафедри. У вересні 1991 р. Державним комітетом з народної освіти СРСР присвоєно вчене звання доцента. З вересня 1989 р. по серпень 1999 р. працював на посаді завідувача кафедри, доцента кафедри педагогіки і методики викладання історії і права. З вересня 1999 р. по вересень 2002 р. – докторант Чернігівського педуніверситету імені Т.Г.Шевченка. У жовтні 2005 р. в Спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917 – 1920 рр.)». У лютому 2007 р. присвоєно вчене звання професора. З 2007 р. заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка.

Викладає навчальні курси: шкільна історична освіта в Україні та за кордоном, методичні основи організації навчання історії.

Коло наукових інтересів: історія України, історія освіти та методика навчання історії.
Герасимчук Олександр Михайлович - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри.. Народився 26 червня 1965 р. в с. Вороньки Бобровицького району Чернігівської області. У 1989 р. закінчив Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка. 2008 – 2012 рр. – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.

Викладає навчальні курси: методика виховної роботи, шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання, методичні основи організації навчання історії.

Коло наукових інтересів: аграрна історія Чернігівщини початку ХХ ст.Янченко Тамара  Василівна  -  доктор педагогічних наук, доцент, професор          кафедри соціальної роботи.

У 1991 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені    Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та право».                                                    

У 1995 – 2001 роках працювала асистентом кафедри історії України та      кафедри педагогіки та методики викладання історії Чернігівського              державного   педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Протягом 2001 – 2004 років навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію (тема «Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст»). Звання доцента отримала у 2008 році.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні» (за спеціальністю 13.00.01 –Загальна педагогіка та історія педагогіки).

Викладає навчальні курси: «Історія соціальної роботи», «Етнопедагогіка», «Методика організації волонтерської діяльності», «Методологія наукових досліджень у соціальній роботі».

Коло наукових інтересів: історія соціальної педагогіки.Кулик Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народилася 22 жовтня 1962 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1984 р. закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка. У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2011 р. було присвоєно вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: історія педагогіки, шкільний курс історії України та методика його навчання.

Коло наукових інтересів: інтерактивні технології навчання.Максименко Олена Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народилася 27 вересня 1983 року в м. Чернігові. У 2006 р. закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т. Г. Шевченка. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Викладає навчальні курси: інформатика та обчислювальна техніка, методика застосування комп’ютерної техніки у навчальному процесі, сучасні інформаційні технології у навчальному процесі та наукових дослідженнях, менеджмент освіти.

Коло наукових інтересів: історія розвитку інформаційних технологій навчання.


Тимошенко Тетяна Михайлівна - старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народилася 13 серпня 1966 р. в с. Лошнів Теребовлянського району Тернопільської області. У 1988 р. закінчила Чернігівський педінститут імені Т. Г. Шевченка. З листопада 2004 р. по листопад 2007 р. – аспірантка кафедри українознавства і політології. З 1 вересня 2012 р. – керівник педагогічної практики Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Викладає навчальні курси: педагогіка, методика викладання правознавства, шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання.

Коло наукових інтересів: громадська і державна діяльність Ф.А. Лизогуба.


Католик Андрій Віталійович - старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народився 11 травня 1972 р. у м. Козелець Чернігівської області. У 1995 р. закінчив Чернігівський педінститут імені Т. Г. Шевченка. 2008 – 2012 рр. – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. З 1 вересня 2012 р. – начальник навчально-методичного відділу Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Викладає навчальні курси: основи педагогічної майстерності, школознавство.

Коло наукових інтересів: історія земської медицини на Чернігівщині.