Перекласти сторінку

Рейтинг навчальних досягнень студентів

Про рейтингову систему в Інституті історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського

Студентською радою Інституту історії з 2011 року було впроваджено рейтингову систему оцінювання успішності знань студентів І-IV курсів, визначення академічного рейтингу студентів у відповідності до подібних рейтингових систем створених у ВНЗ України.

Рейтингова система оцінювання успішності навчання (РСО) та визначення академічного рейтингу студентів була створена з метою:

— інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;

— підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;

— встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;

— забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні;

— підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів;

Навчальний процес з навчальних дисциплін стає повністю відкритим для студентів та має демократичний характер, що дозволяє постійно контролювати свій рівень підготовки. Індивідуалізується процес навчання, РСО робить систему оцінювання більш гнучкою та об’єктивною, забезпечує змагальність навчання та здорову конкуренцію між студентами у навчанні.

Рейтинг студентів І-IV курсів Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського за результатами зимової сесії (включаючи перше перескладання)


Рейтингові списки студентів НН інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського, за результатами літньої сесії 2017 року