Перекласти сторінку

Військова підготовка

 

      КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

З 2012 року студенти Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського мають право вступати на кафедру військової підготовки за програмою офіцерів запасу при Сумському державному університеті. Військову справу студенти вивчають як дисципліну за вибором на 3-4 курсах денної форми навчання.


Військова підготовка зі студентами вищих навчальних закладів проводиться за програмою офіцерів запасу відповідно до державного замовлення в тому числі за кошти фізичних або юридичних осіб за встановленими військово обліковими спеціальностями із залученням науково-педагогічних працівників і навчально-матеріальної бази Сумського державного університету та Міністерства оборони України.


Детальна інформація: kvp.sumdu.edu.ua