Перекласти сторінку

Освітні програми

До вашої уваги освітньо-професійні програми, за якими ведеться підготовка студентів Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського, НУ"ЧК" імені Т.Г.ШевченкаНавчальний план (Магістр) Філософія

Освітня програма "Філософія" (Магістр)

Освітня програма "Право" (Бакалавр)

Освітня програма "Педагогіка вищої школи" (Магістр)

Освітня програма "Середня освіта".(Історія) (Бакалавр).

Освітня програма "Історія та археологія" (Бакалавр).

Освітня програма "Середня освіта.(Історія)" (Магістр)

Освітня програма "Історія та археологія".(Магістр)

Вибіркові спеціалізації. 

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Актуальні проблеми історії української філософії

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Евристика

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Проблема людини в українській філософії

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Методика викладання філософії

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Соціологія культури

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія Науки

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія Культури

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія Управління

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія української національної ідеї

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія патріатизму

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія вищої школи

Методичні матеріали Філософія (Магістр) МНД

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Історія Міжнародних відносин

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Іноземна мова

Методичні матеріали Філософія (Магістр) ПВШ

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Методичні та теоретичні проблеми філософії

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Сучасні інформаційні технології

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Виробнича практика

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Менеджмент освіти

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія освіти

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософські основи української національної ідеї

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія Політики

Методичні матеріали Філософія (Магістр) асистенська практика у ВНЗ

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія Вищої школи

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Футурологія

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Філософія Гідності

Методичні матеріали Філософія (Магістр) Науково-дослідна практика

Методичні матеріали Філософія (Магістр)МОФД