Перекласти сторінку

Абітурієнту

Будемо раді вас бачити в нашому Інституті історії!!!

Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають

ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

(крім осіб, які відносяться до пільгових категорій)

Оригінали документів подаються вступником ЛИШЕ ОДИН РАЗ при виборі місця навчання!

Після оголошення вишем рекомендації до зарахування вступники особисто подають:


  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2019 року;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);


Пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).


Електронний вступ - ez.osvitavsim.org.ua

Правила прийому до Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка в 2019 році


Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами ЗНО http://testportal.gov.ua/


Спеціальність 

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Ваговий коефіцієнт

Історія

Політологія

1. Українська мова та література. 0,25
2. Історія України. 0,4
3. Іноземна мова або географія. 0,25

Право

Філософія

 1. Українська мова та література. 0,25
 2. Історія України.  0,4
 3. Іноземна мова або математика.  0,25
 


Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра:

Галузь знань Спеціальність   Програми
 Додаткове вступне випробування Фахове вступне випробування
01 Освіта/педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

завантажити програму

завантажити програму

01 Освіта/педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) завантажити програму завантажити програму
03 Гуманітарні науки 033 Філософія завантажити прогпраму завантажити програму
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія завантажити програму завантажити програму

 Програма вступного випробування з iноземної мови - завантажити програму

(Додаткові вступні випробування з теорії та практики навчання та виховання, проходять тільки студенти не педагогічних ВУЗів)Можливе майбутнє працевлаштування за здобутою спеціальністю:


014 Середня освіта (Історія) /бакалавр, магістр/

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

Викладачі середніх навчальних закладів 

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

Етнолог 

Наукові співробітники в галузі філософії, історії, політології,  туризмології та екскурсознавства

Туризмознавці

Експерт з культурно-історичних цінностей

Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду 

 

032 Історія та археологія /бакалавр, магістр/

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

Викладачі середніх навчальних закладів 

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)

Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках

Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи

 

081 Право (бакалавр)

Секретар суду

Секретар судового засідання

Державний виконавець

Посадові службовці

Юристконсульт

Архіваріус

Фахівці та керівники у галузях загальної та юридичної компетенції

Приватний виконавець

Помічник адвоката

Помічник нотаріуса

 

Та інші посади, які згідно з Класифікатором професій України потребують юридичної освіти (додаток)

Додаток

 

Професійна діяльність у сфері права.

081 Право

Посади згідно з Класифікатором професій України:

Код КП

Назва класифікаційного угруповання

Професійна назва роботи

1231

 

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Головний юрисконсульт

Начальник юридичного відділу

 

1232

 

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

Начальник відділу кадрів

 

1238

Керівники проектів та програм

Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

1317

Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Директор малої фірми (юридичної)

1475.1

Менеджери (управителі) з права

 

1496

Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

 

2424

Професіонали кримінально-виконавчої служби

Інспектор (пенітенціарна система)

2429

Інші професіонали в галузі правознавства

Інспектор праці (правовий)

Юрисконсульт

3423

Агенти із зайнятості й трудових контрактів

Адміністративний помічник

Інспектор з кадрів

Організатор з персоналу

Фахівець з найму робочої сили

3431

Секретар адміністративних органів

Інспектор з контролю за виконанням доручень

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації)

Секретар адміністративний

Секретар виконкому

Секретар комітету (організації, підприємства, установи)

Секретар органу самоорганізації населення

Секретар правління

3432

Судові секретарі, виконавці та розпорядники

Державний виконавець

Державний уповноважений

Конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції)

Секретар колегії судової

Секретар судового засідання

Секретар суду

Судовий виконавець

Судовий розпорядник

3435.1

 

Організатори діловодства (державні установи)

 

3435.2

Організатори діловодства (види економічної діяльності)

 

3435.3

Організатори діловодства (система судочинства)

 

3436.1

Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

 

3436.9

Інші помічники

Помічник адвоката

Помічник нотаріуса

Помічник нотаріуса державного

Помічник члена комісії

Помічник юриста (інші види юриспруденції)

3441

Інспектори митної служби

 

3442

Інспектори податкової служби

 

3450

Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи

 

3451

 

Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання

 

 

011 Освітні, педагогічні науки (магістр)

Асистент, викладач вищого навчального закладу

Керівник підрозділу  вищого навчального закладу (технікуму, професійно-технічного коледжу, інституту, академії, університету)

Завідувач навчальною лабораторією

Науковий співробітник

Методист вищої категорії

Службовець в апаратах центральних та місцевих органів державної влади у галузі освіти