Перекласти сторінку

Абітурієнту

Будемо раді вас бачити в нашому Інституті історії!!!

Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають

ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

(крім осіб, які відносяться до пільгових категорій)

Оригінали документів подаються вступником ЛИШЕ ОДИН РАЗ при виборі місця навчання!

Після оголошення вишем рекомендації до зарахування вступники особисто подають:


  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2019 року;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);


Пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).


Електронний вступ - УЦОЯО


Правила прийому до Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка в 2020 році


Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами ЗНО http://testportal.gov.ua


Спеціальність 

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Ваговий коефіцієнт

Історія

Політологія

1. Українська мова та література. 0,25
2. Історія України. 0,4
3. Іноземна мова або географія. 0,25

Право

Філософія

 1. Українська мова та література. 0,25
 2. Історія України.  0,4
 3. Іноземна мова або математика.  0,25


 Наші спеціальності:

 


 
Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра:

Ви маєте можливість вступити до нашого Інституту за такими спеціальностями :Спеціальність:  014 Середня освіта. (Історія).

Спеціалізації:       українознавство та краєзнавчо - туричтична робота;

                                 історія та правознавство.

Спеціальність:  032 Історія та археологія

Спеціалізації:       країнознавство та міжнародний туризм;

                                 експертиза культурно-історичних цінностей;

                                 європейські студії.

Спеціальність:  033 Філософія

Спеціалізація:     філософія


Спеціальність: 011 Педагогіка вищої школи

Спеціалізація:     педагогіка вищої школи


Для вступу до магістратури вам необхвдно скласти:


Вступні випробування до магістратури, що проводяться  з використанням організаційно-технолагічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання(ЗНО):


Единий вступний іспит (ЄВІ)- це тестування з іноземної (англійської,нвмецької,французької або іспанської) мови. (для спеціальностей: 032 Історія та археологія, 033 Філософія) 

Реєстрація відбудеться з 6 травня до 3 червня 2020 року, в приміщенні Інституту (за детальною інформацією звертатись до Дирекції)

Проведення ЄВІ: 1 липня 2020 року. (час та місце проведення буде вказано у вашому особистому кабінеті)

Детальна інформація про складання ЗНО:   http://testportal.gov.ua

                                                                                  http://chnpu.edu.ua


Наступним кроком буде складання Додаткових та Фахових вступних випробувань на базі нашого університету.


Галузь знань Спеціальність   Програми
 Додаткове вступне випробування Фахове вступне випробування
01 Освіта/педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

завантажити програму

завантажити програму

01 Освіта/педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) завантажити програму завантажити програму
03 Гуманітарні науки 033 Філософія завантажити прогпраму завантажити програму

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

завантажити програму завантажити програму
Програма вступного випробування з iноземної мови - завантажити програму

(Додаткові вступні випробування з теорії та практики навчання та виховання, проходять тільки студенти не педагогічних ВУЗів)
Можливе майбутнє працевлаштування за здобутою спеціальністю:


014 Середня освіта (Історія) /бакалавр, магістр

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

Викладачі середніх навчальних закладів 

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

Етнолог 

Наукові співробітники в галузі філософії, історії, політології,  туризмології та екскурсознавства

Туризмознавці

Експерт з культурно-історичних цінностей

Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду 


032 Історія та археологія /бакалавр, магістр

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

Викладачі середніх навчальних закладів 

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)

Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках

Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи

 

081 Право / бакалавр

Головний юрисконсульт

Начальник юридичного відділу

 Начальник відділу кадрів

Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

Інспектор (пенітенціарна система)

Інспектор праці (правовий)

Юрисконсульт

Адміністративний помічник

Інспектор з кадрів

Організатор з персоналу

Фахівець з найму робочої сили

Інспектор з контролю за виконанням доручень

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації)

Секретар адміністративний

Секретар виконкому

Секретар комітету (організації, підприємства, установи)

Секретар органу самоорганізації населення

Секретар правління

Державний виконавець

Державний уповноважений

Конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції)

Секретар колегії судової

Секретар судового засідання

Секретар суду

Судовий виконавець

Судовий розпорядник

Помічник адвоката

Помічник нотаріуса

Помічник нотаріуса державного

Помічник члена комісії

Помічник юриста (інші види юриспруденції)

Та інші посади, які згідно з Класифікатором професій України потребують юридичної освіти (додаток)


033 Філософія / бакалавр, магістр

Філософ

Науковий співробітник

Журнатіська або письменницька діяльність

Політична чи управлінська діяльність

Консультант з релігіїзнавства


011 Освітні, педагогічні науки / магістр

Асистент, викладач вищого навчального закладу

Керівник підрозділу  вищого навчального закладу (технікуму, професійно-технічного коледжу, інституту, академії, університету)

Завідувач навчальною лабораторією

Науковий співробітник

Методист вищої категорії

Службовець в апаратах центральних та місцевих органів державної влади у галузі освіти